Štvrtý ročník konferencie

ONKOLÓGIA NA SLOVENSKU

realita vs. očakávania 2021

18. máj 2021

Online konferencia v Design factory (Bottova 2, Bratislava)

VÝCHODISKOVÁ
SITUÁCIA

Pacientske organizácie dlhodobo a pravidelne volajú po zlepšení stavu onkológie na Slovensku. Už štvrtý rok sa obracajú na vládu s konkrétnymi požiadavkami, ktoré im v minulosti boli prisľúbené, no väčšina z nich stále neprešla do praxe.

Situácia v onkológii je navyše čoraz komplikovanejšia kvôli pretrvávajúcej pandémii COVID-19. Už dnes na základe medzinárodných dát vieme, že v roku 2020 došlo v Európe k približne až 40-percentnému poklesu onkologickej diagnostiky1 , ako aj významnému zanedbávaniu prevencie, liečby, či celkovej zdravotnej starostlivosti2 . Preto hrozí, že o 5 rokov budeme mať v Európe vysoký nárast počtu novodiagnostikovaných onkologických pacientov až v pokročilých, neskorých štádiách ochorenia. Pre Slovensko je to ešte alarmujúcejšie, keďže už dnes patrí medzi najhoršie krajiny v úmrtnosti na onkologické ochorenia v EÚ3,4. Riešiť sa to snaží aj Európsky plán boja proti rakovine. Ako k nemu a celkovej situácii pristúpime na Slovensku?

1: De Vincentiis L, Carr RA, Mariani MP, et alCancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018–2019: an audit study from cellular pathologyJournal of Clinical Pathology 2021;74:187-189
2: https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-catastrophic-impact-of-covid-19-on-cancer-care
3: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/419473/Country-Health-Profile-2019-Slovakia.pdf
4: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b80245bd-en/index.html?itemId=/content/component/b80245bd-en

PROGRAM
KONFERENCIE

9:00 - 9:10

Otvorenie

Moderátor konferencie: Patrik Herman

9:10 – 9:30

Čo nás naučila pandémia? Aktuálne top priority pre onkologických pacientov na Slovensku

S čím bojujú onkologickí pacienti po koronakríze a ako to ovplyvní budúcnosť onkológie na Slovensku?

Predstavenie top aktuálnych priorít zo strany pacientskych organizácií:
 • Liga proti rakovine
 • NIE RAKOVINE
 • OZ Lymfoma Slovensko
 • OZ Amazonky

9:30 – 9:45

Vstup ministra zdravotníctva SR

Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva SR

9:45 – 10:15

Prestávka/Media brífing

10:15 – 11:30

Budúcnosť onkológie na Slovensku: Návrhy riešení odborníkov

Moderovaná diskusia s odborníkmi
 • MUDr. Mária Rečková, PhD, Národný onkologický inštitút
 • prof. Róbert Babeľa, FISAC, Národný onkologický inštitút
 • PharmDr. Ľudmila Kraus, Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Ing. Martin Kultan, Dôvera zdravotná poisťovňa
 • Ing. Michal Špaňár, Union zdravotná poisťovňa (TBC)
 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., Slovenská onkologická spoločnosť
 • MUDr. Branislav Bystrický, PhD., Slovenská onkologická spoločnosť
 • Poverení zástupcovia za MZ SR
 • Ostatní odborníci - onkológovia, ekonómovia, ale aj zástupcovia zo sociálnej oblasti, budú zapojení online.

Vstup na online konferenciu je voľný

Účasť na ktorejkoľvek časti programu je ľubovoľná